Pendidikan Dan Latihan

Cadangan menambah baik sistem pendidikan dan latihan untuk meningkatkan peluang bagi mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik.