Peluang Pendapatan Dan Pekerjaan

Cadangan bagi membolehkan rakyat khususnya belia mendapat peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan.