Alam Sekitar Dan Pembangunan Lestari

Cadangan bagi memastikan pembangunan dilaksanakan tanpa menjejaskan kelestarian alam sekitar.