Akses Kepada Pembiayaan

Cadangan bagi memastikan isi rumah dan peniaga mempunyai capaian yang mencukupi bagi memenuhi keperluan pembiayaan.