Cadangan

BELANJAWAN 2021

#BajetRakyat #Belanjawan2021

Pilihan Rakyat, Keutamaan Kami!

Nyatakan pendapat anda mengenai Belanjawan 2021! Menjelang Belanjawan 2021, setiap minggu, kami akan menjalankan undian ke atas beberapa isu penting.

Undilah kategori yang anda rasa paling penting. Pilihan anda akan membantu menentukan keutamaan untuk Belanjawan 2021.

Menjayakan Kehidupan Lestari
28 September – 4 Oktober 2020
Meraikan Yang Memerlukan
5 – 11 Oktober 2020
Menangani Isu Sosial
12 – 18 Oktober 2020
Membudaya Masyarakat Penyayang
19 – 25 Oktober 2020
Mengutama Aktiviti NGO dan Komuniti ke Arah Kehidupan Berkualiti
26 Oktober – 1 November 2020

Fokus Belanjawan 2021

Memperkukuh kesejahteraan rakyat

 • Melindungi golongan mudah terjejas.
 • Memperkasa dan meningkatkan kualiti kehidupan rakyat.

Mengupaya kehidupan lestari

 • Memberi tumpuan kepada perspektif Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus.
 • Memastikan kelestarian untuk pekerja, pasaran, alam sekitar dan komuniti.

Memacu pertumbuhan ekonomi

 • Memacu pertumbuhan ekonomi dan pelaburan swasta.
 • Menjana peluang pekerjaan.
 • Menggalakkan keyakinan dan perbelanjaan pengguna dan pelabur.

Memperkasa penyampaian perkhidmatan awam

 • Memberi tumpuan keberhasilan dan perkhidmatan lebih baik kepada rakyat.
 • Memudahcarakan urusan perniagaan dan meningkatkan daya saing negara.

Memperkukuh kesejahteraan rakyat

 • Melindungi golongan mudah terjejas.
 • Memperkasa dan meningkatkan kualiti kehidupan rakyat.

Memacu pertumbuhan ekonomi

 • Memacu pertumbuhan ekonomi dan pelaburan swasta.
 • Menjana peluang pekerjaan.
 • Menggalakkan keyakinan dan perbelanjaan pengguna dan pelabur.

Mengupaya kehidupan lestari

 • Memberi tumpuan kepada perspektif Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus.
 • Memastikan kelestarian untuk pekerja, pasaran, alam sekitar dan komuniti.

Memperkasa penyampaian perkhidmatan awam

 • Memberi tumpuan keberhasilan dan perkhidmatan lebih baik kepada rakyat.
 • Memudahcarakan urusan perniagaan dan meningkatkan daya saing negara.